KNÄRED Väder
Välkommen till Körsveka Samfällighetsförening !

Strax intill Krokån i den lilla byn Körsveka utanför Knäred ligger två stugområden, högt belägna med en storslagen natur i det halländska höglandet.
Orörda, vackra kulturbygnader karakeriserar denna del av Halland och trots det ostörda och avskilda läget är avståndet till kusten med milslånga stränder endast 2 mil.


Om Föreningen

Körsveka Samfällighetsförening startades i januari 1977 i syfte att förvalta gemensamhetsanläggningen, vilket består i :

Vägar - tillse att vägarna hålls i ett framkomligt skick och att se till att snöröjning sköts på vintern.

Vatten - försörjningen av vatten ska vara jämn och tillförlitlig året runt, med god kvalitet.

Vakuum - de två pumphusen som bland annat innehåller vakuumpumpar, ska underhållas samt alla avstängningar som ligger på föreningens allmänna område.Grönområden - på föreningens mark ligger det härliga strövområden, skogsdungar och ängsarealer. Dessa områden ska skötas och till styrelsens hjälp finns ett Skogsutskott som arbetar fram planer på hur vi bäst ska ta hand om våra fina områden.

Läs mer om Grönområdena här.

Läs Samfällighetens historie här.

Läs Stadgar här.

Se alla Stämmaprotokoller här.

Läs "Anläggningsbeslut om gemensamhetsanläggning" här.

Läs Föreningens Ändamål här.

Läs beskrivelse av A- och B-område här.

Styrelsen

Ordförande
Agneta Tubérus
+46702331509
tuberus@hotmail.com
Tomt: 6:45

Sekreterare
Anna Bergenström
+ 46702899331
anna.bergenstrom@gmail.com
Tomt: 6:55

Kassör
Deborah Waarkjær
+4522767801
debbie.waarkjaer@gmail.com
Tomt: 6:57

Suppleant
Thorbjørn Guttesen
+4531105410
th.guttesen@gmail.com
Tomt: 6:66

Suppleant
Elliot Petersson
+4676865 54 18
peterssonelliot@gmail.com
Tomt: 6:27

Suppleant
Roger Strandell
+46702200862
strandell@telia.com
Tomt: 6:63

Aktuellt

Föreningsstämma

Föreningsstämma 2024:

Lördag, den 11. maj 2024, kl. 10.00 
Hotell Freden

Galleri

Kontakta oss

Kontakta

Vid akuta problem med vattenförsörjning eller vakuum, kontakt:
Tillsynsman Peter Svensson
Tlf. +46 767654607

Adress

KÖRSVEKA STUGOMRÅDE - S-312 52 KNÄRED

KONTAKTA STYRELSEN